آشنایی با معاملات اوراق بهادار

آشنایی با معاملات آنلاین اوراق بهادار
با استفاده از معاملات برخط امکان دسترسی مستقیم به هسته معاملات و انجام معاملات اوراق بهادار بدون واسطه و در کمترین زمان ممکن فراهم گردیده است. رشد روز افزون فن آوریهای نوین، ایجاد زیرساختهای لازم در بورس اوراق بهادار و تمایل سرمایهگذاران حرفهای به انجام معاملات، شرکت کارگزاری بانک کشاورزی را برآن داشت تا سامانه معاملا ت آنلاين را از سال 1389 در اختیار سرمایهگذاران قرار دهد. در واقع، سامانه معاملات برخط، هر فرد را به یک معاملهگر تبدیل نموده و انجام معاملات را بدون نیاز به واسطه امکانپذیر میسازد. درحال حاضر، سرمایهگذاران با بهرهگیری از رایانه شخصی خود و به کمک شبکه اینترنت میتوانند به سامانه معاملات دسترسی پیدا کنند.
این روش معاملات برای افرادی جذاب خواهد بود که به صورت پیوسته و در طول هفته اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار مینمایند و تسلط خوبی بر روی قوانین و مقررات، شناخت شرکتهای بورسی و اطلاعات مالی آنها دارند. بنابراین، اگر توانایی خود را در این زمینه ها مطلوب میدانید، میتوانید از سامانه معاملات برخط شرکت کارگزاری بانک کشاورزی استفاده نمایید.
مـزایـا
✓ دسترسی مستقیم به هسته معاملات و ارسال سفارشات بدون تاخیر
✓ مدیریت لحظهای سفارشات و امکان ورود سفارش در کمترین زمان
✓ کاهش فاصله زمانی میان تصمیم گیری و انجام معامله
✓ نحوه انجام معاملات، متأثر از تصمیم گیری خود فرد
✓ دسترسی همزمان به حساب بانکی و مانده حساب نزد کارگزاری و مدیریت نقدینگی
✓ دسترسی به آخرین اخبار و تحلیلهای بازار سرمایه از طریق سایت تحلیل برتر کارگزاری بانک کشاورزی به آدرس rd.agribourse.com
فرآیند انجام معاملات
با مراجعه به سايت معاملات آنلاين کارگزاري به آدرس agribourse.irbroker.com و یا agribourse.exirbroker.com وارد نمودن شناسه کاربردي و کلمه عبور و همچنين انجام تنظيمات مورد نياز ميتوانيد اقدام به ثبت سفارش نماييد. براي استفاده بهتر از سامانه معاملات آنلاين، جزوه آموزش، برروي سايت معاملات آنلاين کارگزاري قرار گرفته است.