همکاری با ما

پذیرش درخواست همکاری
شرکت کارگزاری بانک کشاورزی برای تکمیل سرمایه انسانی خود در شهرهای تهران، اهواز، همدان، بندرعباس، یزد، زنجان و اصفهان با در نظر گرفتن نکات ذیل درخواست همکاری می پذیرد.
 
1- متقاضیانی که دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته‌های تکنولوژی اطلاعات، گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری می باشند، درخواست خود را به نشانی الکترونیکی cv@agribourse.com ارسال فرمایند.
2- داوطلبانی که در شرکت‌های همکار اشتغال دارند و مایلند با ما همکاری نمایند، قبل از ارسال درخواست خود با مدیریت شرکت محل اشتغال خود هماهنگی نمایند.
3- متقاضیانی که دارای مدارک حرفه ای تحلیل گری، معامله‌گری اوراق تأمین مالی و کالایی و ابزار مشتقه و پذیرش مشتریان می باشند، نتیجه را پی‌گیری نمایند.
4- برای هر شهر/شغل حداکثر از 10 نفر داوطلب برای مصاحبه به منظور بررسی شایستگی حرفه‌ای و سنجش دانش شغل مورد نظر دعوت به عمل می‌آید.
5- جبران خدمات همکاران جدید در چارچوب ضوابط عمومی و اختصاصی صنعت کارگزاری انجام خواهد شد.
مشخصات فردی
مشخصات تحصیلی
+×
مشخصات شغل های قبلی
+×
گواهینامه های بازار سرمایه
سایر توانمندی ها
ارسال