Jaygahe-Sherkat

جایگاه شرکت در بازار سرمایه
شرکت کارگزاری بانک کشاورزی در سال 1394درمجموع چهاربورس، رتبه8 را در بین 108 شرکت کارگزاری کسب نمود که در سال 1395 موفق شد این رتبه را نیز ارتقا داده و به جایگاه دوم دست یابد همچنین شرکت کارگزاری بانک کشاورزی در سال 1396توانست رتبه 4 را از آن خود کند.