نحوه اخذ کد معاملاتی آتی

نحوه اخذ کد معاملات آتی
افراد حقیقی و حقوقی برای شروع فعالیت در بازار معاملات قراردادهای آتی، ابتدا به کارگزاری مراجعه و با ارائه مدارک ذیل و پر نمودن فرم¬های لازم و همچنین احراز صلاحیت ایشان برای انجام معاملات آتی توسط متصدی کارگزاری، اقدام به اخذ کد معاملاتی نمایند و سپس قادر به انجام فعالیت در بازار آتی می باشند.
مدارک مورد نیاز جهت پذیرش مشتریان حقیقی در بازار آتی کالا:
 1. ​​​​​​​کپی تمامی صفحات شناسنامه( به همراه اصل آن جهت مطابقت و احراز هویت)؛
 2. کپی کارت ملی( به همراه اصل آن جهت مطابقت و احراز هویت)؛
 3. تکمیل و امضای فرم¬های زیر:
  • اقرارنامه و بیانیه ریسک معاملات آتی کالا
  • فرم معرفی اطلاعات حساب بانکی مشتری( جهت معرفی دو حساب بانکی افتتاح شده نزد بانک¬های عامل تسویه، یکی از نوع حساب شخصی و دیگری از نوع در اختیار بورس که به حساب عملیاتی معروف می¬باشد)
  • فرم مشخصات مشتریان 
  • فرم دریافت کد مشتری(دو برگی)
مدارک مورد نیاز جهت پذیرش مشتریان حقوقی در بازار آتی کالا:
علاوه بر تکمیل و امضای فرم های فوق که بایستی توسط دارنده امضا مجاز شرکت یا نماینده ایشان تکمیل گردد، موارد زیر نیز اخذ می گردد:
هر مشتری با کد معاملاتی خود فقط با یک شرکت کارگزاری قادر به انجام معاملات خود می¬باشد و در صورت تمایل به تغییر کارگزاری باید فرم انتقال کد معاملاتی را تکمیل و آن را نزد کارگزاری مورد نظر خود ارائه نماید.