اوراق مرابحه گندم

در راستای تامین مالی ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریالی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران در طرح خرید گندم، اوراق مرابحه گندم از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران با قیمت هر ورقه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال منتشر شد. مدت این اوراق که با نماد "گندم ۹۷۰۷" به روی تابلو آمد، ۲۴ ماهه بوده و سود آن ۲۰ درصد است که سالی یکبار به دارندگان آن پرداخت خواهد شد. این اوراق با نام بوده و در فرابورس ایران قابل معامله است. ارکان این اوراق را شرکت واسط مالی مهر به عنوان ناشر و شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به‌عنوان بانی تشکیل می‌دهند. همچنین متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی آن کنسرسیومی با پیشگامی صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی است و دولت به‌عنوان ضامن، خزانه‌داری کل کشور به‌عنوان متعهد تسویه و پرداخت اصل و سود اوراق و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه نیز به‌عنوان عامل پرداخت سود از دیگر ارکان اوراق مرابحه گندم به‌شمار می‌روند.

اوراق سلف موازی استاندارد گندم

در راستای تامین مالی ۲۶,۵۰۰ میلیارد ریالی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به منظور خرید تضمینی گندم از کشاورزان، اوراق سلف موازی استاندارد از طریق بورس کالای ایران با قیمت پذیره نویسی هر ورقه ۸۲۷,۳۰۰ ریال منتشر شد. مدت این اوراق که با نماد "عگندم" به روی تابلو آمد ۶ ماه بوده و سود آن ۶ ماهه ۱۰ درصد معادل ۲۰ درصد سالیانه به صورت روزشمار می باشد. نرخ بازخرید بازارگردان نیز روز شمار معادل ۱۹درصد سالانه تعیین شده است. این اوراق با نام و معاف از مالیات بوده و معاملات ثانویه آن در بورس کالای ایران امکان پذیر است. ارکان این اوراق را شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به عنوان ناشر، صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی به عنوان متعهد پذیره نویسی و بازارگردان تشکیل می دهند. ضامن اصل و بازده اوراق در سررسید نیز دولت جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه و سپس بانک کشاورزی هستند. همچنین مشاور عرضه این اوراق، کارگزاری بانک کشاورزی می باشد.